Kendine Ait Bir Oda (KABO), adını Virginia Woolf’un, yaratıcı çalışmalar için “kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman yaratın” önerisinden ilhamla aynı adlı kitaptan alan, kâr amacı gütmeyen bir açık mekân projesidir.

2015 yılı başında,  Esra Okyay’ın kişisel atölyesini sanat alanı olarak paylaşma fikri ile oluşan ve  giderek göçebe bir yapıya dönüşen proje,  İzmir’in farklı semt ve mekânlarında konuşma, sergi, gösterim gibi güncel sanatla ilgili etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Ana hedefini genç ve deneyimli sanatçılar arasındaki iletişim ve işbirliği olanaklarını artırmak, yeni üretim alanları açmak şeklinde tarif eden KABO, sanatçılarla sanat öğrencilerini, akademisyenlerle bağımsız kültür aktörlerini bir araya getiren buluşmalara ev sahipliği yapan bir platform olmayı amaçlıyor. Sanat öğrencileri, yeni mezun genç sanatçılar için karşılıklı deneyim aktarımına zemin olan işbirlikleri, fikirler üretilip ortaklıklar kuruyor.

KABO, 2018 itibari ile Dahili Bellek ve 6x6x6 inisiyatifleriyle çatı mekan Karantina’nın bileşenlerinden biri.

Esra Okyay; İzmir’de yaşıyor ve çalışıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde lisans eğitimini tamamladı. KABO (Kendine Ait Bir Oda) adlı sanat mekânın kurucusu ve yürütücüsü. Bireysel üretimleriyle yerel ve uluslararası bir dizi sergilerde yer aldı. Uzun bir süredir İzmir’de yerel ve dışarıdan genç sanatçılarla programlı sergiler, sunumlar, söyleşiler organize ediyor.

Kendine Ait Bir Oda, Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını ve bilinirliğini artırmayı amaçlayan ve bu doğrultudaki projelere karşılıksız destek veren “SAHA” tarafından desteklenmektedir.